Elections (HB 1035)

Score:

0

%

*Map data updates hourly

Represen­tative name District voted Represen­tative voted Account­ability
Michelle Salzman FL0001
Yes NA NA
Robert Alexander "Alex" Andrade FL0002
Yes NA NA
Dr. Joel Rudman FL0003
Yes NA NA
Patt Maney FL0004
Yes NA NA
Shane G. Abbott FL0005
Yes NA NA
Philip Wayne "Griff" Griffitts, Jr. FL0006
Yes NA NA
Jason Shoaf FL0007
NA NA NA
Gallop Franklin II FL0008
Yes NA NA
Allison Tant FL0009
Yes NA NA
Robert Charles "Chuck" Brannan III FL0010
NA NA NA
Sam Garrison FL0011
NA NA NA
Wyman Duggan FL0012
Yes NA NA
Angela "Angie" Nixon FL0013
NA NA NA
Kimberly Daniels FL0014
NA NA NA
Dean Black FL0015
NA NA NA
Kiyan Michael FL0016
NA NA NA
Jessica Baker FL0017
NA NA NA
Cyndi Stevenson FL0018
Yes NA NA
Paul Renner FL0019
Yes NA NA
Bobby Payne FL0020
Yes NA NA
Yvonne Hayes Hinson FL0021
Yes NA NA
Charles Wesley "Chuck" Clemons, Sr. FL0022
Yes NA NA
Ralph E. Massullo, MD FL0023
Yes NA NA
Ryan Chamberlin FL0024
NA NA NA
Taylor Michael Yarkosky FL0025
Yes NA NA
Keith L. Truenow FL0026
Yes NA NA
Stan McClain FL0027
Yes NA NA
Thomas J. "Tom" Leek FL0028
Yes NA NA
Webster Barnaby FL0029
NA NA NA
Chase Tramont FL0030
Yes NA NA
Tyler I. Sirois FL0031
Yes NA NA
Thad Altman FL0032
Yes NA NA
Randy Fine FL0033
Yes NA NA
Robert A. "Robbie" Brackett FL0034
Yes NA NA
Fred Hawkins FL0035
Yes NA NA
Tom Keen FL0035
Yes NA NA
Rachel Lora Saunders Plakon FL0036
Yes NA NA
Susan Plasencia FL0037
Yes NA NA
David Smith FL0038
Yes NA NA
Douglas Michael "Doug" Bankson FL0039
Yes NA NA
LaVon Bracy Davis FL0040
Yes NA NA
Bruce Hadley Antone FL0041
Yes NA NA
Anna V. Eskamani FL0042
Yes NA NA
Johanna López FL0043
Yes NA NA
Jennifer "Rita" Harris FL0044
Yes NA NA
Carolina Amesty FL0045
Yes NA NA
Kristen Aston Arrington FL0046
NA NA NA
Paula A. Stark FL0047
Yes NA NA
Sam H. Killebrew FL0048
Yes NA NA
Melony M. Bell FL0049
Abstain NA NA
Jennifer Canady FL0050
Yes NA NA
Josie Tomkow FL0051
Yes NA NA
John Paul Temple FL0052
Yes NA NA
Jeff Holcomb FL0053
NA NA NA
Randall Scott "Randy" Maggard FL0054
Yes NA NA
Kevin M. Steele FL0055
NA NA NA
Bradford Troy "Brad" Yeager FL0056
Yes NA NA
Adam Anderson FL0057
Yes NA NA
Kimberly Berfield FL0058
No NA NA
Berny Jacques FL0059
Yes NA NA
Lindsay Cross FL0060
Yes NA NA
Linda Chaney FL0061
Yes NA NA
Michele K. Rayner-Goolsby FL0062
Yes NA NA
Dianne "Ms Dee" Hart FL0063
NA NA NA
Susan L. Valdés FL0064
Abstain NA NA
Karen Gonzalez Pittman FL0065
Yes NA NA
Traci Koster FL0066
Yes NA NA
Fentrice Driskell FL0067
NA NA NA
Lawrence McClure FL0068
No NA NA
Daniel Antonio "Danny" Alvarez FL0069
Yes NA NA
Mike Beltran FL0070
Yes NA NA
William Cloud "Will" Robinson , Jr. FL0071
Yes NA NA
Tommy Gregory FL0072
Yes NA NA
Fiona McFarland FL0073
NA NA NA
James Buchanan FL0074
Yes NA NA
Michael Grant FL0075
NA NA NA
Spencer Roach FL0076
Yes NA NA
Tiffany Esposito FL0077
Yes NA NA
Jenna Persons-Mulicka FL0078
NA NA NA
Mike Giallombardo FL0079
NA NA NA
Adam Botana FL0080
No NA NA
Bob Rommel FL0081
Yes NA NA
Lauren Melo FL0082
NA NA NA
Kaylee Tuck FL0083
Yes NA NA
Dana Trabulsy FL0084
NA NA NA
Tobin Rogers "Toby" Overdorf FL0085
Yes NA NA
John Snyder FL0086
Yes NA NA
Michael A. "Mike" Caruso FL0087
Yes NA NA
Jervonte "Tae" Edmonds FL0088
Yes NA NA
David Silvers FL0089
NA NA NA
Joe Casello FL0090
Yes NA NA
Peggy Gossett-Seidman FL0091
Yes NA NA
Kelly Skidmore FL0092
Yes NA NA
Katherine Waldron FL0093
NA NA NA
Rick Roth FL0094
Yes NA NA
Christine Hunschofsky FL0095
Yes NA NA
Dan Daley FL0096
Yes NA NA
Lisa Dunkley FL0097
NA NA NA
Patricia H. Williams FL0098
Yes NA NA
Daryl Campbell FL0099
NA NA NA
Chip LaMarca FL0100
NA NA NA
Hillary Cassel FL0101
NA NA NA
Michael "Mike" Gottlieb FL0102
NA NA NA
Robin Bartleman FL0103
NA NA NA
Felicia Simone Robinson FL0104
NA NA NA
Marie Paule Woodson FL0105
NA NA NA
Fabián Basabe FL0106
NA NA NA
Christopher Benjamin FL0107
NA NA NA
Dotie Joseph FL0108
NA NA NA
Ashley Viola Gantt FL0109
NA NA NA
Tom Fabricio FL0110
Yes NA NA
David Borrero FL0111
Yes NA NA
Alex Rizo FL0112
NA NA NA
Vicki L. Lopez FL0113
NA NA NA
Demi Busatta Cabrera FL0114
Yes NA NA
Alina Garcia FL0115
Yes NA NA
Daniel Perez FL0116
NA NA NA
Kevin D. Chambliss FL0117
NA NA NA
Juan Alfonso Fernandez-Barquin FL0118
Yes NA NA
Mike Redondo FL0118
Yes NA NA
Juan Carlos Porras FL0119
NA NA NA
James Vernon "Jim" Mooney, Jr. FL0120
Yes NA NA
Represen­tative name District voted Represen­tative voted Account­ability
Doug Broxson FL0001
Yes NA NA
Jay Trumbull FL0002
Yes NA NA
Corey Simon FL0003
Yes NA NA
Clay Yarborough FL0004
NA NA NA
Tracie Davis FL0005
Yes NA NA
Jennifer Bradley FL0006
Yes NA NA
Travis Hutson FL0007
Yes NA NA
Tom A. Wright FL0008
No NA NA
Keith Perry FL0009
Yes NA NA
Jason Brodeur FL0010
Yes NA NA
Blaise Ingoglia FL0011
Yes NA NA
Colleen Burton FL0012
Yes NA NA
Dennis Baxley FL0013
Yes NA NA
Jay Collins FL0014
Yes NA NA
Geraldine F. "Geri" Thompson FL0015
Yes NA NA
Darryl Ervin Rouson FL0016
Yes NA NA
Linda Stewart FL0017
Yes NA NA
Nick DiCeglie FL0018
Yes NA NA
Debbie Mayfield FL0019
Yes NA NA
Jim Boyd FL0020
Yes NA NA
Ed Hooper FL0021
Yes NA NA
Joe Gruters FL0022
Yes NA NA
Danny Burgess FL0023
No NA NA
Bobby Powell FL0024
Yes NA NA
Victor M. Torres, Jr. FL0025
Yes NA NA
Lori Berman FL0026
Yes NA NA
Ben Albritton FL0027
Yes NA NA
Kathleen Passidomo FL0028
Yes NA NA
Erin Grall FL0029
Yes NA NA
Tina Scott Polsky FL0030
Yes NA NA
Gayle Harrell FL0031
Yes NA NA
Rosalind Osgood FL0032
Yes NA NA
Jonathan Martin FL0033
NA NA NA
Shevrin D. "Shev" Jones FL0034
NA NA NA
Lauren Book FL0035
NA NA NA
Ileana Garcia FL0036
Yes NA NA
Jason W. B. Pizzo FL0037
NA NA NA
Alexis Calatayud FL0038
Yes NA NA
Bryan Avila FL0039
Yes NA NA
Ana Maria Rodriguez FL0040
Yes NA NA

Make a Donation

FAQVolunteerOur TeamAbout DDPMembershipEndorsements